Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen siyasal, yönetsel ve ekonomik süreçleri, dönüşümleri inceleyen ve anlamaya yönelik bilimsel yaklaşımları içeren bir alandır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, siyasal bilgiler alanında birbiri ile yakından ilişkili ve etkileşimli iki ana disiplindir. Kamu Yönetimi disiplini geleneksel yapılanmasında, devletin yönetim, düzenleme, kamu politikası oluşturma ve uygulamalarını inceler. Siyaset Bilimi disiplini ise, Kamu Yönetimi disiplininden daha geniş bir perspektif içerisinde, bir siyasal sistem içerisinde oluşan güç, otorite olgularına, karar-alma, kaynak dağıtımı süreçlerine odaklanır. Bu kapsamda, inceleme konusu olan siyasal sistem bir devlet olabileceği gibi, bir siyasal parti, bir yerel yönetim birimi, vb. olabilmektedir ve bu disiplinin araştırma konuları siyasal erk, meşruiyet, otorite, siyasal katılım, demokrasi, siyasal liderlik, toplumsal gruplar, toplumsal sınıflar, toplumsal cinsiyet gibi çok geniş alanlara yayılabilmektedir.

Bu iki disiplinin birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunması ve sahip oldukları disiplinlerarası nitelik nedeniyle, bu disiplinlere yönelik yükseköğretim birimleri son yıllarda Siyasal Bilgiler fakülteleri ya da İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri bünyesinde “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” bölümleri olarak kurulmaktadır. Bu yöndeki tercihin bir diğer nedeni de, uluslararası ve yurtdışı lisans ve daha üstü yükseköğretim programları ile uyumun sağlanabilmesidir.

Günümüzde dünyada benimsenen yaklaşım, devlet-özel sektör ve sivil toplum arasında işbirliğinin sağlanması, kamu politikalarının ve kamusal hizmetlerin sağlanacak bu işbirliği kapsamında belirlenip yürütülmesidir. Ülkemizde de bu yaklaşım doğrultusunda düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve kamu-özel sektör ve sivil toplum sektörleri arasında gerçekleştirilen uygulama örnekleri çoğalmıştır. Artık, kamu politikalarının belirlenmesinde ve kamusal hizmetlerin sağlanmasında sadece devlet kurumları değil, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de belirleyici ve uygulayıcı rol oynamaktadır. Dolayısıyla, Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ulusal ve/veya uluslararası düzeyde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında uzman, yönetici olarak görev yapabilecek donanım ve becerilere sahip, analiz gücü kuvvetli personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.