Bölüm öğrencilerinin söz konusu donanım ve becerilere sahip olabilmesi için, bölümün disiplinlerarası niteliği çerçevesinde faaliyet gösterecek olan anabilim dalları şunlardır:

- Siyasal ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

- Yönetim Bilimi Anabilim Dalı

- Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

- Hukuk Bilimleri

Bu anabilim dalları kapsamında öğrenciler, alandaki uluslararası gelişmeleri takip edebilmelerini sağlayacak şekilde İngilizce eğitim alacaklardır.