Bölüm mezunları, kamu ve özel sektör başta olmak üzere, son yıllarda sivil toplum alanında faaliyet gösteren kuruluşların da artması ve güçlenmesiyle beraber bu alanda da istihdam olanağı bulabilmektelerdir. Oldukça çeşitli faaliyet alanlarını kapsayan istihdam olanaklarından bazıları şu şekilde belirtilebilinir:

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklar, idari hakimlik, bankacılık, mali müfettişlik, denetçilik, özel sektör kuruluşlarında yönetici ve denetçi pozisyonları, uluslararası/ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri gibi akademik kuruluşlar.